RGB

RGB je sistem boja koji koristi većina digitalnih fotoaparata a funkcionira tako da se odvojeno snima crveni(R), zeleni(G) i plavi(B) kanal te se naposljetku ti kanali miješaju da bi se postigao puni spektar boja.

Prikaz RGB profila