CMYK

CMYK je sistem boja koji kao primarne boje uzima Cijan(C), Magnetu(M), Žutu (Y) i Crnu (blacK) i pomoću njihovih kombinacija reproducira sve ostale boje.

Prikaz CMYK profila