Firmware

Firmware je pojam koji se veže uz programske datoteke neophodne za funkcioniranje digitalnih fotoaparata. Pojednostavljeno rečeno to je softver koji upravlja radom fotoaparata. Proizvođači digitalnih fotoaparata svakih par mjeseci izdaju nove verzije firmware-a da bi uklonili novootkrivene pogreške i bug-ove određenog modela. Pri nadogradnji firmware-a treba biti jako pažljiv jer eventualna pogreška dovodi do potpunog prestanka rada fotoaparata