Lens flare

Lens flare je pojava kružnog bljeska i/ili sjaja na fotografiji koja je uzrokavana unutrašnjim refleksijama svijetla na optičkim komponentama objektiva. Kako se svijetlo odbija kroz optičke elemente stvara višestruke refleksije izvora svjetlosti koje uglavnom negativno utječu na fotografiju. Ovo je u osnovi negativna pojava ali u nekim slučajevima može pridonjeti općem dojmu fotografije. Najbolji način za testiranje imunosti objektiva na ovu pojavu je fotografiranje scene na kojoj se nalazi Sunce.

Primjer Lens flare (D)efekta