Vrijeme ekspozicije

Vrijeme ekspozicije označava vrijeme koje je prilikom fotografiranja senzor izložen svijetlu. Duljina vremena ekspozicije ovisi o proizvođaču te modelu aparata s tim da u pravilu bolji aparati imaju i veći raspon(npr. 1/8000 do beskonačno u Bulb modu) dok kompaktni aparati imaju manji raspon koji uglavnom ide od 1/1000 ili 1/2000 pa do 15s. Podešavanje ovog parametra nam omogućava postizanje različitih efekata.

Fotografija snimljena sa 1/250s


Na primjer na 1/1000 ćemo zamrznuti gotovo svaki pokret dok ćemo na dužim ekspozicijama dobiti prikaz pokreta na fotografiji (1/10s ili duže). Ova mogućnost se uvelike koristi kod fotografiranja vode gdje se i najbolje vide promjene postavki. Tako kod 1/1000 dobijemo zamrznutu vodu gdje se vidi svaka kapljica a kod ½ s dobijemo fini svilenkasti prikaz protoka vode.


Fotografija snimljena sa ekspozicijom od 1s