Ekspozicija

Ekspozicija je pojam koji označava količinu svjetla koji je senzor primio u ovisnosti koliko je blenda bila široko otvorena i kroz koji vremenski period. Znači pojednostavljeno rečeno ekspozicija je međuodnos otvora blende (F) , vremena ekspozicije i ISO vrijednosti. To ću vam pokušati slikovito objasniti uz pomoć primjera slavine. Da biste napunili neku posudu do vrha sasvim je sve jedno hoćete li odvrnuti slavinu samo malo (mali otvor blende) i puštati vodu kroz duži vremenski period ( vrijeme ekspozicije) ili ćete odvrnuti slavinu do kraja ( veliki otvor blende) te pustiti vodu kraći vremenski period. U oba slučaja količina vode u posudi je jednaka. Znači u ovom slikovitom primjeru je voda=svjetlo, otvor slavine = otvor blende i vrijeme protoka vode = vrijeme ekspozicije. Zaključak je da ćemo istu količinu svjetla dobiti uz veći otvor blende i kraće vrijeme ili uz manji otvor blende i odgovarajuće duže vrijeme. Dakle sasvim je svejedno po pitanju svjetla hoćete li imati F4 i 1/100 ili F2,8 i 1/200.Recimo nadalje da je pravilno eksponirana fotografija ekvivalent pravilno napunjenoj posudi. Preeksponirana fotografija je ekvivalent prelivenoj posudi jer je količina svjetla odnosno vode prevelika bilo da je razlog tome prevelik otvor ili predugo vrijeme eksponiranja. Ovo sve vam objašnjavam samo da bi shvatili međuodnos ova dva parametra. Shodno tome podeksponirana fotografija je ekvivalent nenapunjenoj posudi jer u njoj nema dovoljno vode kao što na fotografiji nema dovoljno svjetla. Razlog tome podjednako leži u otvoru blende/slavine kao i u vremenu eksponiranja. Ili je trebalo još otvoriti slavinu/blendu ili je trebalo produžiti vrijeme ulijevanja/eksponiranja ili oboje. U ovom poglavlju se nećemo baviti osjetljivošću senzora (ISO) koja je usko vezana uz ekspoziciju iz razloga što bi to dodatno zakompliciralo shvaćanje ovog pojma.


Grafičko objašnjenje pojma ekspozicije