Memorijske kartice

Memorijske kartice su ekvivalent filma kod analogne fotografije odnosno medij za pohranu snimljenih fotografija. Razvoj tržišta i prilagođavanje kartica dizajnu fotoaparata je doveo do toga da imamo više vrsta memorijskih kartica. Najvažnije vrste memorijskih kartica su: Compact Flash (CF), Microdrive, Multimedia Card (MMC) Secure Digital, Memory stick, xD Picture Card, Memory stick Duo, Memory stick pro. Više o pojedinoj vrsti kartica u zasebnim poglavljima. Također neki najjeftiniji aparati imaju ugrađenu memoriju malog kapaciteta koja može ali i ne mora biti proširiva.