Odnos stranica

Odnos stranica je odnos između širine i visine fotografije. Kompaktni digitalni aparati uglavnom koriste 4:3 omjer dok gotovo svi DSLR aparat koriste 3:2 odnos koji je standard i u analognoj fotografiji. Iznimka je Olympus koji je proizveo DSLR-ove koji imaju 4:3 standard.

Razlika između 3:2 i 4:3 formata