Neprekidno okidanje

Neprekidno okidanje je sposobnost fotoaparata da neprekidno uzima fotografije dok god mi držimo pritisnut okidač. Brzina okidanja se označava kao fps (frame per second) i skuplji aparati imaju u pravilu i veće brzine okidanja u jednoj sekundi od jeftinijih što zahvaljuju većem memorijskom međuspremniku. Broj fotografija u sekundi varira uglavnom od 2-8 u ovisnosti od klase fotoaparata.