Temperatura boje

Temperatura boje označava temperaturu izvora svjetlosti mjerenu po Kelvinima. Što je temperatura veća boja svjetla se mijenja. Što je iznos u Kelvinima manji to svjetlo ima crveniju nijansu a kod povećavanja temperature svjetlo emitira plavlju nijansu.