Dubinska oštrina

DOF dolazi od Engleskih riječi depth of field a označava raspon u kojem fotografija ima prihvatljivo dobar fokus. Sa velikim DOF-om većina objekata u sceni je oštra a sa malim DOF-om dobivamo suprotno odnosno to da je mali dio fotografije u fokusu.

Fotografija sa malom dubinskom oštrinom


DOF se izravno veže uz otvor blende (F) odnosno što je otvor veći to scena ima manji DOF i obrnuto. Elementi koji utječu na DOF uz otvor blende su i veličina senzora, relativna veličina motiva, te žarišna duljina objektiva. Malen DOF je dobar za portretnu i macro fotografiju gdje želimo izolirati jedan objekt a veliki dof koristimo kod pejzažne i arhitekturne fotografije gdje nam je u interesu da je cijela fotografija oštra.

Fotografija sa velikom dubinskom oštrinom