LCD

LCD je vrsta ekrana (Liquid crystal display) koji koriste gotovo svi digitalni fotoaparati. Osnovna karakteristika mu je rezolucija koja određuje kvalitetu prikaza, broj boja koje je u stanju reproducirati te veličina ekrana. Odlikuje se relativno malom potrošnjom i malim dimenzijama što ga čini posebno pogodnim za korištenje na digitalnim fotoaparatima. SLR i prosumer aparati obično imaju i jedan mali LCD za prikaz postavki aparata.

Pomoćni i glavni LCD na kompaktnom digitalnom fotoaparatu