ND filter

ND je filter koji smanjuje količinu ulaznog svijetla što nam izravno omogućuje postizanje dužih ekspozicija danju.

Fotografija snimljena pomoću ND filtera