Histogram

Histogram je način grafičkog prikazivanja korektnosti određene ekspozicije. Lijeva strana histograma prikazuje detalje u sjeni, srednji dio prikazuje detalje u srednjem rasponu a desna strana je rezervirana za svjetliji dio scene. Idealna ekspozicije bi bila prikazana na histogramu kao krivulja koja ima najniže točke u lijevom i desnom kraju a svoju najvišu točku u sredini. Podeksponirana fotografija će biti prikazana tako da je vrhunac krivulje maknut prema lijevoj strani ili tako da čak najviši dio počinje skroz na lijevoj strani.

Fotografija u kojoj pravladavaju tamni detalji


Preeksponirana fotografija će biti prikazom bazirana na desni dio histograma. Ako krivulja jeste na sredini najveća ali ni lijevi ni desni kraj iste ne dira i krajeve histograma onda se tu radi o nekontrastnoj fotografiji a ako je ravnomjerno krivulja distribuirana cijelom površinom histograma onda je riječ o prekontrastnoj fotografiji.

Fotografija u kojoj pravladavaju svijetli detalji