Međuspremnik

Buffer je memorijski međuspremnik od kojeg jako ovisi brzina samog fotoaparata. Nakon što senzor prihvati svjetlo i procesor podatke pretvori u fotografiju ona ne ide odmah u memorijsku karticu. Razlog za to je još uvijek sporo sučelje između aparata i memorijske kartice. Da bi se izbjeglo čekanje dok se podaci zapisuju na karticu između senzora, procesora i memorijske kartice se stavlja međuspremnik koji nije ništa drugo nego brza RAM memorija a čija je namjena da trenutno prihvati više fotografija koje će poslije polako distribuirati na memorijsku karticu. U pravilu što veći buffer to je rad sa aparatom brži i u mogućosti smo napraviti više fotografija u kraćem vremenskom roku.

Grafički prikaz protoka podataka