Prioritet blende

Prioritet blende je mod koji nam omogućava da sami odabiremo otvor blende u dostupnom rasponu, a na temelju našeg odabira fotoaparat određuje vrijeme ekspozicije da bi se dobila korektna ekspozicija. Ovaj mod nam koristi da bi imali veću kontrolu nad dubinskom oštrinom, te tako postigli nama željeni efekt na fotografiji.