Monokromatska fotografija

Monokromatska fotografija je fotografija koja se sastoji samo od tonova jedne boje. Najbolji primjer za to je crno-bijela fotografija.

Primjer monokromatske fotografije