Polikromatska fotografija

Polikromatska fotografija je fotografija koja se sastoji od tonova više boja. Najbolji primjer je fotografija u boji.

Primjer polikromatske fotografije