Bokeh

Bokeh je izvorno Japanski izraz koji označava subjektivnu estetsku kvalitetu dijelova fotografije koji nisu u fokusu. Bokeh je izravno vezan na optičku kvalitetu objektiva i F broj. Kvalitetniji objektivi imaju fini oku ugodan bokeh sa finim prijelazima dok slabiji objektivi imaju oku neugodniji i oštriji bokeh koji odvlači pažnju s objekta u fokusu.

Fotografija sa ugodnim bokehom