Dostupno svjetlo

Dostupno svjetlo je ono koje je prisutno na samoj sceni odnosno nastaje bez intervencije fotografa bilo da se radi o fotografiranju na otvorenom ili zatvorenom prostoru.

Primjer korištenja ambijentalnog svijetla