EXIF

EXIF (Exchange image file format), kratica koja označava standard za informacije koje se pohranjuju uz samu digitalnu fotografiju. Obično se pohranjuju sve informacije vezane uz vrijeme nastanka fotografije, postavki aparata te samu fotografiju.

Dio EXIF podataka