Često postavljana pitanja

Paning

Paning je tehnika fotografiranja objekata koji se pomiču. Sastoji se od toga da se za vrijeme ekspozicije koje .... Pročitaj sve »

Polarizacijski filter

Polarizacijski filter je rotirajući višeslojni filter koji se stavlja na objektiv da bi uklonili .... Pročitaj sve »

Polikromatska fotografija

Polikromatska fotografija je fotografija koja se sastoji od .... Pročitaj sve »

Prioritet zatvarača

Prioritet zatvarača je mod koji nam omogućava odabir vremena ekspozicije u dostupnom rasponu .... Pročitaj sve »

Prioritet blende

Prioritet blende je mod koji nam omogućava da sami odabiremo otvor blende u dostupnom rasponu .... Pročitaj sve »

Plug in

Plug in je softverski dodatak koji nam služi da bi povećao .... Pročitaj sve »

Pomoćna bljeskalica

Pomoćna bljeskalica nam služi za dodatno osvjetljivanje scene a radi .... Pročitaj sve »

Povijest fotografije

Do 15. st.: Camera obscura (tamna komora) korištena da bi ocrtavala sjene na zidovima zatamnjenih prostorija. Slika se formirala kroz rupicu na samoj kutiji. Naravno nije bilo trajne pohrane dobivenog prikaza.
16. st. : Oštrina, svjetlost i sam prikaz Camere Obscure su poboljšani povećanjem rupe i umetanjem teleskopske leće. Pročitaj sve »