Zoom objektivi

Zoom objektivi su konstrukcijski kompliciraniji a kvalitetom fotografije uglavnom inferiorniji u odnosu na fiksne objektive. Ipak njihova uporabljivost i fleksibilnost uvelike nadmašuje maleni kompromis po pitanju kvalitete. Također postoje u wide i tele području a ima i onih koji se protežu od wide do tele područja. Uglavnom su kvalitetniji što je zoom faktor manji jer je potreban manji kompromis u odnosu na objektive sa velikim zoom faktorom. Uobičajeni su rasponi 17-40mm, 24-70mm, 70-200mm, 100-400mm.