Kelvin

Kelvin je jedinica koja nam služi za mjerenje temperature svijetla odnosno to je temperatura na kojoj crno tijelo emitira istu boju kao i izvor svijetlosti.