Ručni mod

Ručni mod je mod koji nam daje najveću fleksibilnost odnosno koji nam omogućava ručni odabir otvora blende i vremena ekspozicije. Iako je s jedne strane ovaj mod najfleksibilniji s druge strane on je i najriskantniji jer je mogućnost pogreške kod neiskusnih fotografa velika. To je donekle umanjeno kod kompaktnih digitalaca koji imaju live preview na LCD-u pa se može vidjeti kako naše postavke utječu na fotografiju.